Nederland is gezakt in de ranglijst voor digitale economieën van het World Economic Forum, van plek vier naar plek zes. De top drie bestaat uit Singapore, Finland en Zweden.

Nederland is wel een van de landen die het best gebruikmaakt van digitale technologie voor economische en sociale voortuigang, aldus de opstellers van het rapport.

Voor het samenstellen van de lijst, de Network Readiness Index, is gekeken naar onder meer voorzieningen, de economische en sociale effecten van ict en het gebruik ervan door overheid, bedrijven en particulieren.

Nederland is op de lijst ingehaald door Noorwegen en de Verenigde Staten.

Kosten

Het zakken op de ranglijst wordt deels veroorzaakt door slechte prestaties op het gebied van toegankelijkheid. Zo zijn de mobiele tarieven en de prijzen voor breedbandinternet relatief hoog.

Ook hebben andere landen grotere verbeteringen meegemaakt, waardoor Nederland wordt ingehaald. Dat geldt zowel op het gebied van ict-gebruik bij bedrijven als dat van technologische innovatie.

Internet

Wel hebben Nederlanders veel kennis van technologie en hebben veel mensen in het land toegang tot internet. Het bedrijfsleven treedt daarnaast op als datahub voor Europa.

Op veel punten doet Nederland het nog altijd beter dan andere landen met een hoog inkomen.

Digitale economieën