AMSTERDAM - De reclamefilter op internet van de DMSA, de branche-organisatie voor commerciële communicatie, loopt volgens goed. Afgelopen maand hebben zich 50.000 mensen aangemeld die geen reclame wensen te ontvangen. In totaal zijn nu 300.000 adressen en/of telefoonnummers bekend.

De filter beschermt consumenten vooral tegen Nederlandse ongewenste reclame. De DMSA streeft er naar om ook internationale 'spam' tegen te houden. "Maar de DMSA kan geen kracht uitoefenen op buitenlandse bedrijven", zegt een woordvoerder. De branche-organisatie krijgt geregeld reacties van klanten die bijvoorbeeld nog ongewenste e-mails krijgen.

Op de website
www.dmsainfofilter.nl

De ongeveer zevenhonderd bij de DMSA aangesloten bedrijven zijn dan verplicht de betreffende klantgegevens uit hun commerciële bestanden te halen. Consumenten kunnen zich ook telefonisch aanmelden.

De DMSA introduceerde tien jaar geleden de ja-nee-sticker voor op de brievenbus. De filter voor e-mail, mobiele telefoon, sms en marktonderzoek is nieuw. De filter voor post, vaste telefoon en nabestaandenbestand bestond al langer.

/NETDMSA biedt online 'opt out'-mogelijkheid