De Europese Unie en de Verenigde Staten zijn het eens geworden over veranderingen in het Privacyschild, een voorgesteld dataverdrag dat de opvolger moet worden van het afgekeurde Safe Harbor-verdrag.

De herziene versie van het Privacyschild is donderdagnacht ter goedkeuring naar de Europese lidstaten gestuurd, stellen bronnen binnen de EU tegen persbureau Reuters.

Verwacht wordt dat de lidstaten in juli over het Privacyschild stemmen en dat het verdrag dan in werking treedt.

De EU en de VS vertrouwden jarenlang op het Safe Harbor-akkoord om dataverkeer tussen de gebieden te regelen. Het Europees Hof van Justitie besloot vorig jaar echter dat dit verdrag de privacy van Europeanen onvoldoende beschermde, onder meer omdat de Amerikaanse inlichtingendiensten te gemakkelijk toegang zouden kunnen krijgen tot privégegevens van Europeanen.

Uitleg

De landen overlegden over het Privacyschild als opvolger van Safe Harbor, maar ook het nieuwe akkoord kon direct rekenen op kritiek van privacywaakhonden. Volgens hen was het nog steeds niet gegarandeerd dat Europese gegevens veilig zouden zijn in de VS.

In de herziene versie van het verdrag wordt volgens de bronnen van Reuters meer uitleg gegeven over de grootschalige onderschepping van data door de Amerikaanse inlichtingendiensten, en hoe deze gegevens worden gebruikt. 

Een nieuwe privacy-ombudsman die met het Privacyschild wordt ingesteld zal onafhankelijk zijn van de inlichtingendiensten, belooft de VS.