Bij bijna de helft van de Nederlandse ziekenhuizen wordt informatie van bezoekers van de ziekenhuiswebsites doorgegeven aan derde partijen via zogeheten tracking cookies. 

Dat is in strijd met de privacywetgeving, concludeert de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) donderdag na onderzoek. Bij 39 van de 85 onderzochte ziekenhuizen werden gevoelige gegevens zonder toestemming aan derden doorgegeven.

''Als iemand de webpagina over de afdeling cardiologie bezoekt, dan heeft hij het recht vervolgens niet her en der benaderd te worden als mogelijk hartpatiënt", zegt vice-voorzitter Wilbert Tomesen van de privacywaakhond.

"Patiënten moeten erop kunnen vertrouwen dat informatie over hun bezoek van een ziekenhuiswebsite niet bij andere partijen terechtkomt. Dat is nou eenmaal vast onderdeel van goede zorg."

Controle

De AP heeft de ziekenhuizen en de brancheorganisaties van de ziekenhuizen NVZ en NFU inmiddels gewezen op de overtredingen.

Over zes weken zal de AP de websites opnieuw controleren. Als dan nog overtredingen worden geconstateerd, worden er maatregelen genomen, zo waarschuwt de waakhond.

Vorig jaar meldde het VARA-programma Zembla al dat medische gegevens via cookies werden verzameld op verschillende websites, waaronder die van ziekenhuizen en van het Nederlands Huisartsen Genootschap.