Twee Nederlandse usenetproviders moeten gebruikersgegevens van uploaders afstaan aan Stichting Brein, omdat zij grote aantallen e-books illegaal deelden.

De rechtbank in Haarlem stelde de autersrechtenwaakhond dinsdag in het gelijk.

Nederlandse usenetproviders Eweka en Usenetter moeten van een aantal gebruikers de betaalgegevens, ip-adressen en overige identificerende gegevens voor zover beschikbaar stellen aan Brein. Het gaat om gebruikers die actief waren onder de namen "Diesel", "Black", "Madammeke", "Lucifer" en/of "Wurmpje".

De gebruikers zouden in totaal ruim tweeduizend e-books illegaal hebben verspreid via usenet. Advocaten Christiaan Alberdingk Thijm van Brandeis en Benjamin Niemeijer van La Gro verdedigden de aangeklaagde usenetproviders. De advocaten stelden dat hun cliënten geen zaken meer doen met de uploaders, en dat verstrekken van de persoonsgegevens in strijd zou zijn met de e-Privacy richtlijn.

De rechter heeft echter besloten dat het belang van Stichting Brein zwaarder weegt dan het belang van de usenetproviders. De providers hebben vijf dagen om de gegevens aan Brein te overhandigen, op straffe van een dwangsom van 1.000 euro per dag, oplopend tot 100.000 euro.