Sociale media zijn wereldwijd de belangrijkste online bron van nieuws. Meer dan de helft van de internetgebruikers haalt hun nieuws van sites als Facebook en Twitter.

Dat concludeert de denktank Reuters Institute for the Study of Journalism (RISJ) (pdf) op basis van een onderzoek dat werd uitgevoerd in 26 landen in Azië, Europa, Noord-Amerika en Zuid-Amerika. 

Hoewel sociale media er voor zorgen dat meer mensen toegang hebben tot nieuws, maken de diensten het ook moeilijker voor uitgevers om zich te verbinden aan hun lezers, aldus de denktank. 

Met name Facebook speelt een grote rol als nieuwsvoorziener. 44 procent van de respondenten zegt de dienst te gebruiken als nieuwsbron, gevolgd door YouTube (19 procent) en Twitter (10 procent). 

Nederland

In Nederland liggen die cijfers iets lager dan gemiddeld. Facebook wordt in Nederland door 36 van de Facebookgebruikes als primaire nieuwsbron gezien, gevolgd door WhatsApp (14 procent) , YouTube (11 procent) en Twitter 8 procent).

Nederlanders gebruiken online bronnen verreweg het vaakst voor hun nieuws; 81 procent leest wekelijks online nieuws. Wanneer alleen naar sociale media wordt gekeken ligt dat aandeel op 47 procent. Televisie is de op één na belangrijkste nieuwsbron, met een wekelijsk bereik van 76 procent. 

Algoritmen

Onder 18 tot 24-jarigen is het de eerste keer dat sociale media een belangrijkere nieuwsbron zijn dan televise. 28 procent van de mensen in deze groep zegt dat sociale media hun belangrijkste nieuwsbron is, vergeleken met 24 procent van de respondenten die hun nieuws vooral van de televisie halen. 

36 procent van de respondenten geeft de voorkeur aan nieuws dat is geselecteerd door algoritmen, vergeleken met 30 procent die liever door journalisten aangedreven diensten gebruiken. 

Meer dan de helft van de internetgebruikers geeft aan hun smartphone te gebruiken om nieuws te consumeren. In Zweden, Korea en Zwitserland wordt de smartphone het vaakst gebruikt om nieuws te lezen. 

In ontwikkelingslanden is de rol van sociale media groter dan in andere landen, omdat daar de toegang tot betrouwbare nieuwsbronnen daar beperkt is, aldus RISJ.