Gemeenten hebben moeite met het archiveren van data op oude opslagmedia. Bestanden op floppy's, tapes en cd-rom's zijn slecht en soms zelfs helemaal niet toegankelijk.

Gemeentearchieven missen zelfs informatie in hun bewaarplaatsen, blijkt uit een steekproef van de site Binnenlands Bestuur. Van de 26 ondervraagde gemeentes, zeggen dertien moeite te hebben met het overzetten van data.

Informatie moet volgens de Nederlandse Archiefwet na maximaal twintig jaar worden verhuisd naar archiefbewaarplaatsen, waar informatie permanent bewaard wordt. Sinds de jaren 90 gebeurt dat vaak digitaal.

Sommige informatie blijkt te zijn opgeslagen op media die niet meer gangbaar zijn, zoals floppy's. Ook zijn er bestanden opgeslagen met verouderde software.

Informatie die overgeplaatst moet worden blijkt door digitale vernieuwing ontoegankelijk, niet vindbaar en niet doorzoekbaar. Vijftien gemeenten zeggen informatie te missen door de problemen.