De Tweede Kamer is akkoord met de gewijzigde Europese netneutraliteit, maar geeft de minister extra bevoegdheden om de wet in de praktijk strenger te maken.

De Europese versie van netneutraliteit geldt sinds 30 april 2016 in Nederland, en is in wezen minder strikt dan de netneutraliteit die sinds 2012 in Nederland van kracht was.

Toch zal er in de praktijk weinig veranderen, nu de Tweede Kamer ook voor een amendement ingediend door de SP heeft gestemd. Het amendement van Kamerlid Gesthuizen regelt dat minister Kamp van Economische Zaken algemeen verbindende voorschriften rond netneutraliteit mag opstellen.

Verplicht

Providers moeten zich aan die voorschriften houden. In die voorschriften staat onder meer dat providers verplicht zijn om klanten altijd dezelfde internetverbinding te leveren, ongeacht waar die voor gebruikt wordt. De Europese versie van de netneutraliteit is op onder meer dat vlak minder strikt dan de voorheen geldende Nederlandse.

De Autoriteit Consument & Markt gaat erop toezien of de gewijzigde regels door providers worden nageleefd. Op die manier kan de minister er voor zorgen dat de gewijzigde netneutraliteit in de praktijk vrijwel net zo wordt toegepast als de netneutraliteit zoals die voorheen gold.

Netneutraliteit regelt dat providers internetverkeer gelijk moeten behandelen, niet meer geld mogen vragen voor bepaalde diensten zoals het bekijken van video’s en eigen diensten geen voorrang mogen geven.