AMSTERDAM - Ouders kunnen binnenkort via internet op elk moment opzoeken hoe hun kind zich op school ontwikkelt. Dat kan door middel van een nieuw computersysteem dat basisscholen in staat stelt proefwerkcijfers, testresultaten en andere informatie over het kind toegankelijk te maken voor ouders. Dat meldt de Volkskrant.

Het systeem is ontwikkeld door veertig basisscholen in samenwerking met SDGI, een stichting die scholen helpt bij automatisering. Vanaf volgende maand wordt het systeem voor het eerst in gebruik genomen. Basisschool De Bongerd in Zuidland heeft de primeur.

Het nieuwe systeem, ParnasSys, is eigenlijk een schooladministratiesysteem, maar dan in een modern jasje én op internet. De Stichting ParnasSys Beheer verwacht dat het basisonderwijs massaal zal overstappen op ParnasSys.

Ook leerlingen krijgen straks een inlogcode voor het systeem. Dan kunnen ze onder meer kleine huiswerkopdrachten op de computer maken, en hun werkstukken digitaal inleveren.