De gemeente Apeldoorn wil de kans op jeugdcriminaliteit in wijken voorspellen op basis van geanonimiseerde data.

Het gaat om gegevens zoals inkomensprofielen, schoolverzuim en huizenprijzen. Ook gezinssituaties worden meegeteld, en of het een huur- of koopwoning betreft, meldt De Stentor woensdag.

Het gaat in eerste instantie nog om een proef, die is aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Alle gegevens woden geanonimiseerd. De kansberekening wordt dan ook niet per individu gemaakt, maar per wijk. 

De gemeente vergelijkt de proef zelf met soortgelijke acties van de politie, waarbij het risico op inbraak wordt berekend door naar de bouwjaren, ligging en eerdere inbraken te kijken.