Minister Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken) moet beter uitleggen waarom statistieken over het aftappen van communicatiediensten van 2001 en 2013 niet openbaar mogen worden.

Dat hebben rechters van de Raad van State woensdag bepaald in een hoger beroep dat was aangetekend door Bits of Freedom.

De organisatie wil statistieken over aftappen, maar de minister weigert die te geven. De minister moet een nieuwe afweging maken en als hij erbij blijft dat de gegevens geheim blijven, dan moet dat beter worden toegelicht.

Volgens de minister zou het naar buiten brengen van de informatie te veel prijs geven over de werkwijze, focus en slagkracht van de AIVD. Die redenering is echter onvoldoende onderbouwd om de informatie achter te houden, zo besluit de Raad van State.

Geheim

Het draait om een zaak uit 2014. Bits of Freedom heeft toen tapstatistieken voor 1971 tot en met 2013 opgevraagd bij de minister. Alleen de statistieken over 1991 tot en met 2001 en 1984, 1985 en 1986 werden geleverd. 

Over de andere periodes voor 1991 waren geen statistieken. Informatie over tappen van 2001 tot en met 2013 was volgens de minister geheim. 

Bits of Freedom merkte op dat toezichthouder CTIVD in een rapport in 2014 al opmerkte dat de tapstatistieken niet zijn aangemerkt als staatsgeheim.

Belangrijk

Het is belangrijk dat de gegevens openbaar worden, zeker nu het kabinet werkt aan nieuwe regels voor aftappen op grote schaal. Dat zegt Rejo Zenger van Bits of Freedom tegen NU.nl.

In de nieuwe aftapwet voor veiligheidsdiensten is een zogenoemd sleepnet opgenomen waarbij mag worden ingebroken op computers van onschuldige mensen als daarmee criminelen kunnen worden gepakt.

"Als Plasterk nu niet open is over de statistieken, hoe gaat dat dan als die nieuwe wet er is?" vraagt Zenger.

Andere zaak

De Raad van State heeft eerder dit jaar in een andere zaak ook al Plasterk gevraagd beter te argumenteren waarom hij gegevens niet openbaar wil maken. Daarbij ging het ook over tapgegevens die de minister niet wilde geven omdat die geheim zouden zijn.

Bits of Freedom hoopt dat Plasterk de uitspraken serieus neemt en alsnog met de gegevens naar buiten komt. "Maar het is moeilijk te zeggen of dat ook echt gebeurt", aldus Zenger.