De Nederlandse Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) pleit voor meer regels omtrent het gebruik van grote hoeveelheden data door de overheid. Burgers zijn nu niet goed beschermd tegen de gevaren van dat soort analyses. 

Volgens de WRR is de huidige wetgeving te sterk gericht op het verzamelen en delen van data, terwijl er te weinig aandacht is voor de manier waarop die data wordt gebruikt en geanalyseerd, zo stelt de WRR in een donderdag gepubliceerd rapport (pdf)

Het adviesorgaan waarschuwt dat gebruik van grote hoeveelheden data door overheidsinstellingen risico's met zich meebrengt op het gebied van privacy en discriminatie.

Ook kunnen er soms verbanden worden gelegd die eigenlijk niet bestaan. De Raad benadrukt dat er vaak gegevens van 'onschuldige' burgers worden meegewogen.

"Aan de horizon dreigt automatische besluitvorming, waarbij complexe algoritmen de uitkomsten van data-analyses bepalen en sturend zijn voor het handelen van veiligheidsorganisaties", aldus het rapport. 

De WRR pleit daarom voor meer en duidelijkere regels over foutmarges bij automatische analyses en sterker toezicht door organisaties als de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Burgers moeten bovendien meer mogelijkheden krijgen om wetgeving rondom het gebruik van data te laten toetsen.