In een Duitse kerncentrale is malware aangetroffen op één van de computers. Het zou niet gaan om een gerichte aanval. 

De malware stond op een computer van de Duitse kerncentrale in Gundremmingen, aldus de Bayerische Rundfunk. De betreffende computer zou de laadmachine voor brandstofelementen besturen. 

Dezelfde soort malware zou vaak op privécomputers te vinden zijn. Onderzoekers achten de kans daarom ook klein dat de software tijdens een gerichte aanval is geïnstalleerd. De kerncentrale zou niet zijn beïnvloed door de malware en alle systemen bleven zoals verwacht werken.

Het is nog niet bekend hoe de malware precies op de kerncentralecomputer terechtkwam. Onderzoekers vermoeden dat dit via een ingestoken USB-stick is gebeurd. 

Toen de malware werd ontdekt, onderzocht de kerncentrale alle andere computers. Deze bleken vrij van malware te zijn. Volgens de kerncentrale zijn de systemen die in aanraking komen met radioactief materiaal analoog, om mogelijke hackaanvallen tegen te gaan.