Door een gebrek aan duidelijke privacyregels worden de persoonsgegevens van jongeren en ouders in de jeugdhulp onvoldoende beschermd, stellen zes belangenorganisaties in de jeugdhulp.

Hierdoor weten gemeenteambtenaren en jeugdhulpmedewerkers niet goed hoe ze met de verwerking hiervan om moeten gaan, waardoor gevoelige informatie gemakkelijk op straat kan komen te liggen. 

Volgens de onderzoekers delen ambtenaren gevoelige informatie met elkaar over onder meer de hulpverlening en diagnoses, gewoon via onbeveiligde e-mails. Ook binnen de jeugdhulp gaat het mis met de uitwisseling van informatie.

Beroepsgeheim

''Het is voor jongeren en ouders volkomen onduidelijk waar hun dossier is en wie er toegang heeft tot hun informatie. Medische dossiers worden opgevraagd door mensen zonder beroepsgeheim'', aldus de onderzoekers in hun rapport. 

Het rapport werd opgesteld door LOC Zeggenschap in zorg, Ieder(in), LPGGz, Ouderkracht voor 't Kind, UW Ouderplatform en Zorgbelang Nederland. Zij pleiten voor een aanpassing van de regelgeving binnen de gehele jeugdhulp.

Gemeenten

Minister Plasterk (Binnenlande Zaken) laat in een brief aan de Kamer weten dat er bij de ministeries geen volledig zicht is op de communicatie tussen gemeenten en zorginstellingen. Het toezicht ligt bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Het is volgens hem de verantwoordelijkheid van de gemeenten zelf om er voor te zorgen dat er op een veilige manier met persoonsgegevens wordt omgegaan. 

De Autoriteit Persoonsgegevens waarschuwde onlangs al dat gemeenten onzorgvuldig omgaan met persoonsgegevens. Sinds begin vorig jaar hebben gemeenten er nieuwe taken bijgekregen op het gebied van onder meer jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning.