De Nederlandse overheid heeft in de tweede helft van 2015 een stuk meer dataverzoeken ingediend met betrekking tot Apple-apparaten en -accounts. 

In totaal diende de Nederlandse overheid dataverzoeken in met betrekking tot 341 Apple-apparaten, verspreid over 39 verzoeken. Bij 16 verzoeken werd er ook daadwerkelijk data overhandigd, blijkt uit Apples transparantierapport (pdf).

Daarnaast is er in Nederland informatie opgevraagd over dertien Apple-accounts. In vijf gevallen werd er ook daadwerkelijk informatie verstrekt. 

Een halfjaar eerder werd er nog informatie opgevraagd over 'slechts' 85 apparaten, verspreid over 25 verzoeken. In 12 van de gevallen werd er toen ook data overhandigd. 

Een dataverzoek over een Apple-apparaat gaat bijvoorbeeld over persoonsgegevens die gekoppeld zijn aan een Apple-apparaat. In het geval van accountinformatie kan het naast klantgegevens ook gaan om bijvoorbeeld e-mails en foto's die staan opgeslagen in de cloud. 

Record

Zowel het aantal accounts als het aantal apparaten waarover informatie wordt opgevraagd is, voor zover bekend, een record. De Nederlandse overheid vroeg nog nooit informatie op over zo veel apparaten en accounts. Apple publiceert sinds 2013 halfjaarlijkse cijfers over overheidsverzoeken.

Alleen in de eerste helft van 2013 kwam het aantal apparaten waar informatie over werd opgevraagd in de buurt van deze cijfers. Toen werd er informatie opgevraagd over 229 apparaten, verspreid over 61 verzoeken. Bij 40 van die verzoeken werd er data overhandigd. 

Relatief laag

Het aantal dataverzoeken in Nederland is niet extreem hoog vergeleken met andere, vergelijkbare Europese landen. In België lag het aantal verzoeken bijna drie keer zo hoog, op 107 verzoeken met betrekking tot 221 apparaten.

Er werd door de Belgische overheid informatie opgevraagd over 8 Apple-accounts, verspreid over 6 verzoeken. Bij 3 van die verzoeken werd er data overhandigd. 

In Zweden lag het aantal nog een stuk hoger. Daar werd informatie opgevraagd over 443 apparaten, verspreid over 205 verzoeken. 137 van die verzoeken werden goedgekeurd. Er werd daarnaast informatie opgevraagd over 6 accounts. In twee gevallen werd er ook data geleverd door Apple.