Het aantal minuten dat mensen op pc's, desktops en laptops, doorbrengen op het internet daalt voor het eerst. Tot nu toe steeg dat aantal steevast.

Dat blijkt uit Amerikaanse cijfers van internetmeetbureau ComScore waar The Wall Street Journal over schrijft. Het gebruik is vergeleken met dezelfde maand in het voorgaande jaar en nu blijkt dat al sinds november sprake is van een daling.

In december was het internetgebruik op pc's bijna 10 procent lager dan het jaar daarvoor, in januari was de daling iets meer dan 7 procent en afgelopen maand bedroeg de daling 6 procent.

De cijfers onderstrepen de visie van sommige analisten dat internetters pc's achterlaten en in steeds hogere mate mobiele apparaten gebruiken om te internetten.

Internetgebruik op mobiele apparaten stijgt namelijk nog wel. In maart werden er meer dan een biljoen minuten op mobiele apparaten op het internet doorgebracht. Daarmee bedroeg de stijging ten opzichte van maart 2015 ruim 13 procent.