De Europese privacywaakhonden hebben ernstige twijfels bij het nieuwe privacyverdrag tussen de de EU en de VS. 

Volgens de privacywaakhonden worden veel Europese privacyprincipes nog over het hoofd gezien in concepttekst van het nieuwe verdrag. 

Hoewel de privacy van Europese burgers beter wordt gewaarborgd dan bij het vorige verdrag, is het resultaat nog altijd niet "helemaal bevredigend." Ook is de tekst "moeilijk te begrijpen" en "niet altijd consistent." Volgens de privacywaakhonden is er "nog veel werk te doen" door de Europese Commissie.

Safe Harbor

Het Privacyschild is de opvolger van het Safe Harbor-akkoord en bevat afspraken over de opslag van Europese gegevens op Amerikaanse servers.

Het nieuwe akkoord is hard nodig. Het Europees Hof van Justitie zette eind vorig jaar een streep door het Safe Harbor-verdrag omdat de privacy van Europeanen niet werd gewaarborgd in de VS. Die uitspraak werd gedaan in een rechtszaak tegen Facebook, die was aangespannen door de Oostenrijkse jurist en privacyactivist Max Schrems.

Begin februari werden de VS en de Europese lidstaten het eens over het nieuwe akkoord. De Europese privacywaakhonden, gezamenlijk bekend als de Artikel 29-werkgroep, buigen zich sindsdien over het verdrag. Namens Nederland onderzoekt de Autoriteit Persoonsgegevens het nieuwe verdrag.

Massasurveillance

De zorgen zitten vooral nog op het gebied van massasurveillance, vertelt Jacob Kohnstamm, de voorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens, de Nederlandse privacywaakhond.

"We zijn er nog niet van overtuigd dat Europese gegevens niet zullen worden gebruikt bij het grootschalig en ongericht verzamelen van gegevens. Het Europees Hof heeft daar vorig jaar heldere uitspraken over gedaan, maar de Amerikanen kunnen nog altijd niet garanderen dat dat niet kan worden voorkomen."

Eind februari uitte ook privacyactivist en activist Max Schrems die zorgen al. Hij was met name ontevreden over een passage waarin wordt gesteld dat bulkdata wel degelijk gebruikt kan worden voor zes specifieke doeleinden, waaronder cybersecurity en het bestrijden van terrorisme.

Daarnaast hebben de privacywaakhonden nog zorgen over de klachtenprocedure, die bedoeld is om Europese burgers aan de bel te laten trekken als zij vermoeden dat hun privacy niet gewaarborgd is. "Er is echt grote vooruitgang geboekt, maar het is nog altijd niet helder genoeg", aldus Kohnstamm.

Handhaven

Dat de privacywaakhonden nog niet tevreden zijn met de concepttekst, betekent niet dat er nu boetes zullen worden uitgeschreven aan bedrijven die data van Europeanen opslaan op Amerikaanse servers.

"Wij zullen nog even een pas op de plaats maken", zegt Kohnstamm. "Het is een gigantisch probleem, met persoonsgegevens aan de ene kant. Maar privacy zal ook niet populairder worden als we nuttige diensten zoals WhatsApp feitelijk gaan verbieden."