Wikipedia mag in Zweden geen collectie foto's van openbare kunstwerken aanbieden. 

Dat is in strijd met de lokale auteurswet, oordeelde het Hooggerechtshof maandag in een zaak tussen een groep die kunstenaars vertegenwoordigt en Wikimedia, de non-profitorganisatie die Wikipedia beheert.

De hoogste Zweedse rechtbank besloot dat het weliswaar is toegestaan om foto's te maken van kunst in de openbare ruimte en deze te verspreiden, maar dat het aanleggen van een gratis database met veel van deze werken niet is toegestaan.

"Zo'n database heeft vermoedelijk een commerciële waarde die niet insignificant is. De rechtbank vindt dat de artiesten recht hebben op die waarde", zo staat in de uitspraak volgens persbureau AFP.

Panoramavrijheid

In de meeste landen bestaat zogenoemde 'panoramavrijheid'. Daardoor is het toegestaan om kunst op openbare plaatsen te fotograferen zonder inbreuk op het auteursrecht van de kunstenaar te maken. 

Ook in Nederland bestaat die vrijheid, al is ook hier een beperking. Er mogen in een compilatie van openbare kunstwerken slechts enkele werken van één maker worden opgenomen. 

Momenteel houdt de Europese Commissie een openbare consultatie over de hervorming van het Europese auteursrecht. Daarin wordt onder meer expliciet gevraagd naar de mening van Europeanen over panoramavrijheid. 

In een eerder stadium van besprekingen over de Europese regels was er sprake van dat deze vrijheid mogelijk zou worden beperkt. Wikipedia-oprichter Jimmy Wales riep Europese wetgevers daarom vorig jaar al op om panoramavrijheid in heel Europa te garanderen.