De Europese Unie werkt aan nieuwe regelgeving voor het verzamelen, controleren en delen van gegevens voor antiterreuroperaties. Ook wordt er gekeken naar snellere en veiligere manieren om digitaal bewijs te verkrijgen.

De EU werkt aan de reeks nieuwe regels om terrorisme te voorkomen en verdachten sneller op te sporen, staat in een verklaring van de Europese ministers van Veiligheid en Justitie.

De verklaring is de uitkomst van een extra overleg dat donderdag werd gehouden vanwege de aanslagen in Brussel. De bewindslieden zijn het erover eens dat er snel actie moet worden ondernomen om samenwerking en opsporing te verbeteren.

Samenwerking

De ministers pleiten voor een betere samenwerking van de Europese inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Informatie moet vaker worden gedeeld via internationale databanken. De informatie moet vooral te gebruiken zijn voor het identificeren van verdachten.

Betrokken Europese instanties zoals de Counter Terrorism Coordinator en de Europese Commissie werken samen met nationale instanties aan de regelgeving, die in juni moet worden gepresenteerd.

Digitaal bewijs

Er wordt daarnaast gekeken naar maatregelen voor het sneller en effectiever verzamelen van digitaal bewijs. Daarvoor wordt beter samengewerkt met landen buiten de EU en dienstverleners die in Europa actief zijn.

Daarbij valt ook te denken aan een betere afstemming van telecomproviders met politie- en veiligheidsdiensten. Providers zouden bepaalde informatie moeten delen met de autoriteiten.

De Europese Commissie zal met technologiebedrijven om tafel gaan om terreurpropaganda tegen te gaan. In juni moet daaruit een gedragscode tegen haatuitingen op internet voortvloeien.

Europol

De ministers hebben besloten een speciaal team op te richten bij de politiedienst Europol voor het in de gaten houden van jihadgangers en propagandauitingen. Ook zal dat de stromen van geld en wapens naar terroristische organisaties onderzoeken.

Het team bestaat uit terrorisme-experts uit de lidstaten van de EU. De experts werken bij de antiterrorismeafdeling van Europol en krijgen de beschikking over de informatie die daar voorhanden is.

Versnelling

De ministers pleiten in hun verklaring daarnaast voor het versnellen van beleidsvorming over veiligheid, reizen en migratie. Zo wordt er werk gemaakt van wetgeving tegen terrorisme, over externe grenscontroles en over illegale wapenhandel.

Samenwerking met landen buiten de EU moet daarvoor ook worden verbeterd, stellen de ministers. In de verklaring wordt ingegaan op verbetering van deradicalisatieprogramma's en vroegtijdige signalering.