EDE - Artsen, fysiotherapeuten en nog negen beroepsgroepen hebben woensdag afgesproken niet meer te praten over RSI (Repetitive Strain Injury). RSI is een verzamelbegrip, dat steeds meer als vergaarbak van allerlei klachten aan arm, nek en schouder wordt gebruikt. Hierdoor ontstaat steeds meer spraakverwarring zowel bij patiënten als bij behandelaars.

Volgens de deelnemers van het Arn-Nek-Schouder Congres dat woensdag in Ede werd gehouden, zijn er betere definities en namen voor deze klachten. Zij hebben daarom afgesproken voortaan te kijken of een patiënt een van de 23 aandoeningen heeft die omschreven zijn in het zogeheten CANS model. CANS staat voor Complaints of Arm, Neck and/or Shoulder (arm-, nek- en of schouderklachten).

De 23 aandoeningen die daartoe behoren variëren van een tenniselleboog tot een carpaal tunnelsyndroom. Heeft een patiënt niet in het model omschreven klacht, dan praten de behandelaars voortaan van een zogenoemd a-specifieke CANS.