De omzet in de telecomsector is vorig jaar opnieuw gedaald, maar in een minder sterk tempo dan in voorgaande jaren. 

In heel 2015 zakten de opbrengsten van telecomaanbieders met 1,3 procent, zo maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag bekend.

De afname volgde op eerdere dalingen van respectievelijk bijna 2 en ruim 4 procent in 2014 en 2013. De omzet in de branche gaat al sinds 2007 omlaag, vooral door de opkomst van mobiel internet.

Communicatiediensten als WhatsApp en Skype hebben het bellen en sms'en, waar telecomaanbieders goed aan verdienden, in grote mate verdrongen.

Daling in laatste kwartaal

In de laatste drie maanden van vorig jaar slonk de omzet in de sector met bijna 4 procent. Die afname volgde op een plus van bijna 1 procent in het derde kwartaal.

Het CBS telde begin dit jaar 1.210 bedrijven in de telecomsector, die samen goed zijn voor een jaaromzet van ruim 17 miljard euro. Bij ruim 800 van die bedrijven werkt maar één persoon. In totaal werken ongeveer 39.000 personen in de sector.