De opvolger van het Safe Harbor-verdrag, waarin VS en de EU afspraken maakten over de opslag van Europese data, bevat een limiet voor hoeveel van de data die de VS verkreeg door middel van massasurveillance mag gebruiken.

Dat zou blijken uit documenten die persbureau Reuters heeft ingezien. De betreffende bepalingen zouden voorkomen dat er willekeurig gebruik wordt gemaakt van de verzamelde data en waren een cruciaal onderdeel van de deal.

De Amerikaanse overheid geeft het ministerie van Binnenlandse Zaken een nieuwe taak in het afhandelen en beantwoorden van klachten en vragen van Europese databeschermingsorganisaties. Ook wordt er een 'Ombudspersoon' aangewezen die klachten zal behandelen.

In het nieuwe verdrag, dat na lang onderhandelen tot stand kwam, zijn zes doeleinden gespecificeerd waarvoor data verkregen uit massasurveillance gebruikt mag worden. Daar zitten onder meer antiterrorisme en cyberveiligheid tussen. Welke de andere vier zijn is nog niet bekend; het verdrag is nog niet openbaar gemaakt.