Een aantal grote techbedrijven heeft een stichting opgericht voor the Internet of Things (IoT). De zogenoemde Open Connectivity Foundation is in het leven geroepen om tot universele standaarden te komen en innovatie te bevorderen.

Onder meer Microsoft, Intel, Samsung en Qualcomm zijn betrokken bij de stichting, die vrijdag officieel is opgericht.

Het IoT, of Internet der Dingen, bestaat uit slimme apparaten die af en toe met internet verbonden zijn voor het versturen of ontvangen van data. Slimme lampen, meters en sensoren vallen daaronder.

Bedrijven en organisaties die zich in de stichting hebben verzameld, vinden dat het voor bedrijven en ontwikkelaars makkelijker moet worden om IoT-apparaten met elkaar te laten communiceren.

De Open Connectivity Foundation zal zich onder meer richten op het maken van universele standaarden binnen de IoT-wereld, zodat apparaten veilig en ongehinderd kunnen samenwerken.

Ook zal de stichting komen met zogenoemde open source-projecten, waarbij kennis wordt gedeeld tussen de bedrijven en ontwikkelaars. 

De stichting heeft als toekomstbeeld dat miljarden slimme apparaten met elkaar kunnen samenwerken, ongeacht de fabrikant, het besturingssysteem of de hardware van de apparaten.