AMSTERDAM - Gemeenten reageren nog altijd nauwelijks op e-mails, dit blijkt uit een onderzoek onder alle gemeenten in Nederland van Webdam Ranking . In september 2003 reageerde 23,1 procent van alle gemeente niet op e-mail, in september 2004 is dat percentage gestegen naar 28,6 procent.

Het onderzoeksbureau verstuurde dezelfde e-mail naar alle gemeenten:

"Mijnheer,
Mijn vader wordt binnenkort 65 jaar en wij willen zijn verjaardag extra feestelijk maken door vuurwerk af te steken. Kunnen we dat gewoon afsteken? Of moeten we dat bijvoorbeeld voor 10 uur 's avonds doen? Of moeten we Ons aan andere regels houden?
Met vriendelijke groeten,
Jan van Barneveld."

Bij de meting vanuit Webdam is de volgende verdeling in tijd aangehouden: reactie dezelfde dag, binnen 2, 3, 4 en vijf dagen, tussen 6 en 8 dagen en na 8 dagen. Hierbij is uitgegaan van werkbare dagen. In totaal hebben gemeenten daarmee anderhalve week de tijd gekregen om te reageren op de vraag.

In totaal werd door 71,4 procent van alle gemeenten gereageerd binnen de gestelde termijn van 8 werkdagen. 28,6 procent reageerde helemaal niet. 17,2 procent van de gemeenten stuurde Webdam een ontvangstbevestiging. 19 procent daarvan scoorde onvoldoende, er werd niet aangegeven wat er met de vraag zou gebeuren en geen termijn van beantwoording gegeven.