De Europese Unie en de Verenigde Staten zijn er net op tijd in geslaagd om tot een nieuw databeschermingsverdrag te komen. Dat melden eurocommissarissen Věra Jourová (Justitie) en Andrus Ansip (Digitale interne markt) dinsdag. 

Het vedrag zal waarschijnlijk "binnen enkele maanden" in werking treden, aldus Jourová. In het zogenaamde 'EU-VS Privacyschild' zijn afspraken vastgelegd over het uitwisselen van persoonlijke data en het waarborgen van de privacy. 

Zo kunnen Amerikaanse bedrijven gegevens van Europese klanten opslaan op Amerikaanse servers, terwijl hun privacy gewaarborgd blijft. 

Het Privacyschild vervangt het oude Safe Harbor-verdrag. Dat werd in november ongeldig verklaard door het Europees Hof van Justitie, omdat de privacy volgens het Hof niet gewaarborgd was in de VS. De EU en de VS hadden tot 31 januari om met een nieuw akkoord te komen.

Massasurveillance

In het nieuwe verdrag zijn volgens de Commissie duidelijke regels en beperkingen opgesteld over de toegang die de Amerikaanse overheid heeft tot de gegevens van Europeanen. De Amerikanen hebben afgesproken geen 'massasurveillance' toe te passen op deze gegevens.

Amerikaanse bedrijven die data van Europeanen willen verwerken moeten verplicht akkoord gaan met "robuuste verplichtingen" over hoe persoonsgegevens worden verwerkt en de rechten worden gewaarborgd.

Het Amerikaanse ministerie van Handel zal er bovendien op toezien dat de bedrijven die toezeggingen publiceren, waarmee zij wettelijk verplicht zijn hun afspraken na te komen. 

Ook wordt er een ombudsman aangewezen waar Europeanen terecht kunnen met hun klachten over eventueel misbruik van hun data. Daarnaast zal het akkoord jaarlijks worden geëvalueerd en aangepast indien dat nodig wordt geacht.

Edward Snowden

Er wordt al ruim drie jaar aan het akkoord gewerkt, maar de onderhandelingen kwamen in een stroomversnelling terecht toen het Europees Hof voor Justitie in november 2015 een streep trok door het Safe Harbor-akkoord. De onthullingen van klokkenluider Edward Snowden speelden een belangrijke rol bij het maken van dat besluit. 

Met het wegvallen van het oude Safe Harbor-akkoord was het plotseling niet meer toegestaan om privégegevens van Europeanen op te slaan op Amerikaanse servers.

De Europese privacywaakhonden, gezamenlijk bekend als de Artikel 29-Werkgroep, hadden de EU en de VS echter tot 31 januari gegeven om tot een nieuw akkoord te komen voordat zij daadwerkelijk begonnen met het uitschrijven van boetes.