AMSTERDAM - Internetproviders gaan onzorgvuldig om met klachten over de inhoud van websites. Dat blijkt uit onderzoek van het internetmagazine Bits of Freedom.

Het blad zette een tekst van schrijver Multatuli uit 1871 bij tien providers online (Freeler, Tiscali, Wanadoo, Demon, Planet, Xs4all, iFast, Ladot, Your Hosting en UPC). Vervolgens stuurde ze onder het pseudoniem mr. Johan Drooglever, een fictieve juridisch adviseur van het D.E. Dekkersgenootschap, een mail. Daarin stond een klacht dat de tekst niet openbaar zou zijn en dus diende te worden verwijderd. De werken van Multatuli zijn echter al sinds 1957 vrij van het auteursrecht.

Vijf providers verwijderden de tekst zonder enige controle. Twee deden dat nadat de fictieve meneer Drooglever een vragenlijst had beantwoord. Alleen XS4all bekeek de website en concludeerde dat het werk vrij beschikbaar moest zijn. UPC ging niet in op de klacht omdat deze van een onverifieerbaar hotmail-adres afkomstig was. Freeler reageerde helemaal niet.


Tiscali verwijderde de website binnen 48 uur

De onderzoekers menen dat hiermee de vrijheid van meningsuiting op het internet ernstig in gevaar wordt gebracht. Europese regels stellen dat de providers niet zelf actief alle informatie dienen te controleren, maar na een klacht zelf moeten beoordelen of een website rechtmatig is.