Nederlanders maken steeds minder gebruik van Twitter. Vooral veel jongeren stoppen met het gebruik van het sociale netwerk. 

Dat blijkt uit een jaarlijks onderzoek van onderzoeksbureau Newcom. Volgens de onderzoekers daalde het gebruikersaantal van het sociale netwerk van 2,8 naar 2,6 miljoen. Het aantal dagelijks actieve gebruikers zou zijn gedaald van 1 miljoen naar 900.000. Twitter Nederland ontkent dat er sprake is van een daling.

11 procent van de Nederlandse Twitteraars is volgens het onderzoek in het afgelopen jaar gestopt met Twitter. 35 procent van hen geeft aan dat te hebben gedaan omdat het hen te weinig oplevert. 28 procent zegt te zijn gestopt omdat het te veel tijd kost, 27 procent stopt omdat hij of zij zich niet meer thuis voelt op het sociale netwerk. 

De daling is het sterkst onder jongeren tussen de vijftien en negentien jaar oud. Onder deze groep was er een daling van maar liefst 48 procent vergeleken met vorig jaar, aldus het onderzoeksbureau. Vorig jaar daalde het gebruik onder deze doelgroep ook al het hardst, met 26 procent.

Ook onder de meeste andere leeftijdscategorieën meten de onderzoekers een gebruiksdaling,  maar daar blijven de percentages onder de 10 procent. Opvallend genoeg stijgt het gebruik onder tachtigplussers wel, met maar liefst 48 procent. 

Hoger

In een reactie stelt Marc de Vries, hoofd van Twitter Nederland, dat het gebruikersaantal van Twitter "significant hoger" ligt dan in het onderzoek van Newcom wordt gemeten. Specifieke cijfers geeft hij niet, maar andere onderzoeken die meer dan 3 miljoen actieve gebruikers meten zitten "beter in de richting", stelt hij.

Ook is er volgens De Vries geen sprake van een gebruiksdaling, maar van een "stabliele situatie". "Wel onderkennen we een verschuiving van jongeren naar een iets oudere doelgroep."

Facebook

Twitter is niet het enige sociale medium dat last heeft van een afname in het aantal jongeren. Facebook zag het aantal Nederlandse jongeren tussen de vijftien en negentien jaar oud met 12 procent afnemen. Vorig jaar was er in deze groep nog een toename te zien van 6 procent. 

Ook op Facebook is er een opvallende stijging gemeten in het aantal tachtigplussers. Vergeleken met vorig jaar steeg het aantal gebruikers in deze leeftijdscategorie met 52 procent. 

De belangrijkste reden om te vertrekken is dat er te veel mensen op het netwerk zitten waar de respondenten "niets mee hebben". 

Whatsapp

Whatsapp (eigendom van Facebook) is met 9,8 miljoen gebruikers het grootste sociale netwerk in Nederland. Facebook staat op de tweede plek, met 9,6 miljoen gebruikers.

Youtube staat met 7,2 miljoen gebruikers op de derde plek. Linkedin (4,2 miljoen), Google+ (3,6 miljoen) en Twitter (2,6 miljoen) staan respectievelijk op de vierde, vijfde en zesde plek. 

Dagelijks gebruik

Wanneer er naar dagelijks gebruik wordt gekeken liggen de cijfers iets anders. De top 3 wordt nog ook hier gevormd door Whatsapp (7 miljoen dagelijkse gebruikers), Facebook (6,8 miljoen) en Youtube (1,3 miljoen). Google+ (1,2 miljoen) staat op de vierde plek, gevolgd door Twitter (0,9 miljoen) en Linkedin (0,3 miljoen).

Instagram

Het gebruik van nieuwere sociale media zoals Instagram en Snapchat is het afgelopen jaar flink toegenomen in Nederland. Instagram zag het aantal dagelijkse gebruikers toenemen naar 992.000 gebruikers, een stijging van 37 procent. 

334.000 Nederlanders (stijging van 28 procent) maken dagelijks gebruik van Pinterest, en ook het dagelijks gebruik van Snapchat is met 69 procent fors gestegen naar 541.000 Nederlandse gebruikers.