Minister Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken) moet beter motiveren waarom aftapstatistieken van de inlichtingendienst AIVD niet openbaar kunnen worden gemaakt.

De minister besloot in 2014 dat zulke statistieken geheim kunnen blijven, terwijl de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) de cijfers juist wilde publiceren.

De Raad van State oordeelde woensdag dat de minister beter moet motiveren waarom de gegevens geheim moeten blijven. De publicatie werd eerder geweigerd omdat dit inzicht zou geven in de 'modus operandi' van de AIVD, maar over het jaar 2009 werden al wel aftapcijfers gepubliceerd. In dat jaar plaatsten de AIVD en de militaire evenknie MIVD gezamenlijk zo'n 1.100 taps. 

De CTIVD vond niet dat het publiceren van de statistieken zou leiden tot schadelijke gevolgen voor de AIVD. Plasterk zei vervolgens dat het oordeel van de toezichthouder zijn eigen mening over de kwestie niet had veranderd.

Openbaarheid

Een journalist van het KRO-programma Reporter Radio deed een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur om de cijfers openbaar te krijgen, en stapte naar de rechter toen dit werd geweigerd.

Met zijn uitspraak vernietigt de Raad van State een eerder oordeel van de rechtbank in Den Haag. Daar had de rechter besloten dat de minister de publicatie van de cijfers mocht weigeren.

Ongemotiveerd

Reporter Radio concludeert dat ''de minister in feite niet anders kan dan de gegevens alsnog openbaren''.

''De minister houdt ongemotiveerd gegevens geheim, die in de ogen van zowel de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten, als in landen als Duitsland, België en Groot Brittannië absoluut geen gevaar vormen voor de nationale veiligheid'', stelt Wil van der Schans van het programma.

''Als het niet gelukt is om in een jarenlange procedure met een goed argument te komen, dan zijn die er dus ook niet.''