Aantal meldingen internetdiscriminatie ruim verdubbeld in 2015

Bij het meldpunt voor internetdiscriminatie (MIND) zijn het afgelopen jaar een stuk meer meldingen binnengekomen dan het jaar daarvoor. In totaal kwamen er 652 meldingen binnen, een ruime verdubbeling ten opzichte van 2014.

De meeste meldingen hadden betrekking tot discriminatie op grond van ras (44 procent) en godsdienst (22 procent), blijkt uit het jaarverslag (pdf) van het MIND. In 9 procent van de meldingen ging het om persoonlijke discriminatie, in 7 procent van de gevallen ging het om antisemitisme. 

In de gevallen van religieuze discriminatie ging het in bijna alle gevallen om discriminatie jegens moslims (98 procent). Bij racistische meldingen ging het in 31 procent om discriminatie tegen mensen met een donkere huidskleur, in 12 procent ging het om racisme jegens autochtone Nederlanders.  

Het aantal meldingen is in bijna elke categorie toegenomen; alleen het aantal meldingen met betrekking tot leeftijdsdiscriminatie is afgenomen van 29 naar 25. 

Ruim de helft van de uitingen waar een melding over werd gedaan, waren afkomstig van sociale media. Daarnaast ging het vooral discriminerende meldingen op forums, blogs en opiniesites (54 meldingen) en overige websites (169 meldingen). 

Niet strafbaar

In veruit de meeste gevallen ging het om berichten of uitingen die niet strafbaar zijn volgens de Nederlandse wet. Voor 64 uitingen werd een verwijderingsverzoek ingediend, waarvan er nu nog 23 van in behandeling zijn. 

7 keer werd de discriminerende opmerking niet verwijderd, in 5 gevallen werd er aangifte gedaan door het MIND. Tweemaal werd de uiting geplaatst op een buitenlandse server, en was de Nederlandse wetgeving niet van toepassing. 

Vluchtelingen

In oktober meldde het MIND al dat er in de eerste negen maanden van 2015 een flinke stijging was in het aantal meldingen dat binnenkwam. MIND-directeur Titus Visser wijtte dat destijds aan de vluchtelingenproblematiek.

Tip de redactie