Het College bescherming persoonsgegevens (CBP) heeft veel meer personeel nodig om privacyschending te voorkomen.

Omdat de waakhond er vanaf 1 januari extra taken bij krijgt zijn er veel meer medewerkers nodig, zegt voorzitter Jacob Kohnstamm woensdag in gesprek met NRC.

Op 1 januari 2016 wordt de nieuwe meldplicht datalekken van kracht. Als bedrijven persoonsgegevens kwijtraken of per abuis vernietigen moeten zij het CBP, dat wordt hernoemd naar de Autoriteit persoonsgegevens, hiervan op de hoogte stellen.

Over een jaar krijgt de toezichthouder nog meer taken, omdat de Europese regels dan worden aangescherpt. In totaal wil Kohnstamm zijn team van 80 mensen vijf keer groter laten worden, maar daar is geen geld voor.

Angstig

"Ik ben er niet in geslaagd om het ministerie te overtuigen van extra menskracht voor die nieuwe taken", zegt hij tegen NRC. "Met als gevolg dat ik angstig uitkijk naar het van start gaan van de meldplicht."

Volgens Kohnstamm heeft het ministerie wel beloofd het budget van zijn organisatie opnieuw te overwegen als blijkt dat er zeer veel datalekken worden gemeld.

Met de huidige capaciteit kan het CBP zo'n vijftien tot twintig grote zaken per jaar aan, zegt Kohnstamm. "Dat betekent dat we heel regelmatig moeten besluiten om iets te laten lopen."

Handhaving

D66-Kamerlid Kees Verhoeven vindt dat Kohnstamm "een terecht punt" aanstipt. Volgens hem is het belangrijk dat de privacy van burgers niet alleen goed wordt beschermd in de wet, maar dat ook de handhaving goed wordt geregeld. "Die steek moeten we nu niet laten vallen."

Verhoeven wil dat het komende jaar goed in de gaten wordt gehouden hoe druk het CBP het heeft. Bij de volgende begroting moet dan eventueel worden gezorgd voor extra geld.

Het ministerie van Veiligheid en Justitie, dat gaat over het budget van de waakhond, was woensdag niet bereikbaar voor commentaar.