De Wet computercriminaliteit III, beter bekend als de 'terughackwet', is ingediend bij de Tweede Kamer. Er wordt al sinds 2013 aan de wet gewerkt. In de versie die naar de Kamer is gestuurd, staat geen mogelijkheid meer om verdachten te dwingen hun gegevens te ontsleutelen.

De voorgestelde wet geeft, indien aangenomen, de politie meer hackbevoegdheden. Voor onderzoek zou de politie via die weg mogen inbreken op de computers van verdachten. 

Het zogenoemde decryptiebevel van verdachten, dat nog wel deel uitmaakte van de conceptwet, is geschrapt uit het voorstel. Dat bevel zou verdachten er toe verplichten versleutelde data te ontsleutelen.

Het is justitie en politie straks wel toegestaan om in het geheim en op afstand onderzoek te doen in onder meer smartphones, computers en servers. 

De politie krijgt de nieuwe mogelijkheden alleen in het geval van ernstige delicten, waarvoor voorlopige hechtenis mogelijk is en die een ernstige inbreuk op de rechtsorde vormen. 

De politie mag ook gegevens kopiëren, communicatie aftappen en gegevens ontoegankelijk maken. Dat mag in de meeste gevallen echter alleen in het geval van een zeer zwaar delict waarop een gevangenisstraf staat van acht jaar of meer. Bij alle onderzoekshandelingen is er een machtiging nodig van de rechter-commissaris. 

Heling

Ook is een passage over het helen van computergegevens in de tekst opgenomen. De nieuwe wet stelt dat als aparte misdaad strafbaar en kan ervoor zorgen dat helers van computergegevens maximaal een jaar de cel in gaan. 

Het helen van computergegevens wordt vooral strafbaar gesteld om te voorkomen dat de gegevens die worden buitgemaakt bij een bijvoorbeeld een hack, door derden op internet gezet worden. Ook hoopt het kabinet dat wraakporno met de nieuwe passage aangepakt kan worden.

Toezicht

D66 is blij dat de wet eindelijk naar de Kamer is gestuurd. Wel heeft de partij bij monde van Kamerlid Kees Verhoeven vragen bij de inhoud van de wet.

Zo is Verhoeven benieuwd hoe het zit met het toezicht op het hacken. "Kijkt er wel iemand mee als de politie gaat hacken? Want als er geen toezicht is, wie zorgt er dan voor dat alles volgens de regels gebeurt?"

Ook wil Verhoeven weten hoe het daadwerkelijke hacken in z'n werk gaat. "Als de politie gebruik gaat maken van bestaande kwetsbaarheiden maken ze het internet onveiliger."

Parijs

Nadat de consultatieperiode van de wet in 2013 was afgerond, zou de wet eigenlijk al in 2014 naar de Kamer worden gestuurd. Dat werd echter al meerdere malen uitgesteld. 

De wet werd vorige maand gepresenteerd als onderdeel van een breder pakket in het kader van terrorismebestrijding. Volgens D66-kamerlid Kees Verhoeven maakt het kabinet hiermee misbruik van de aanslagen in Parijs. "Er wordt al ruim twee jaar gepraat over deze controversiële wet. Nu wordt de wet snel ingediend als anti-terreurmaatregel, terwijl het helemaal geen anti-terreurwet is. Het gaat om computercriminaliteit."