Gemeenten moeten duidelijkere regels opstellen voor de verhuur van appartementen aan toeristen. De regels die de gemeente Amsterdam hiervoor opstelde kunnen gelden als voorbeeld.

Dat schrijft minister Kamp (Economische Zaken) maandag in een brief aan de Tweede Kamer.

Kamp zegt in principe positief te staan tegenover particuliere verhuur van appartementen aan toeristen via platforms als Airbnb en Wimdu. De veiligheid, leefbaarheid en concurrentie op de markt raken hierdoor in het algemeen niet in het geding, schrijft hij.

"Dit neemt niet weg dat zich lokaal problemen kunnen voordoen, bijvoorbeeld op het gebied van leefbaarheid en woonruimteverdeling", schrijft Kamp. Volgens hem gebeurt dit vooral als verhuurders zich niet aan de bestaande wetten houden, en als de grens tussen commerciële en particuliere verhuur vervaagt.

Beleid

Gemeenten moeten daarom hun eigen beleid samenstellen om de verhuur via Airbnb in goede banen te leiden, vindt de minister. Hij noemt de gemeente Amsterdam als positief voorbeeld. Die gemeente heeft een duidelijk maximumaantal dagen vastgesteld dat woningeigenaren hun huis via Airbnb mogen verhuren. Ook int de gemeente toeristenbelasting via het platform.

"De werkwijze van de gemeente Amsterdam laat zien dat de huidige regelgeving de nodige ruimte biedt om, in combinatie met goede samenwerking met digitale platforms, eventuele negatieve gevolgen voor bijvoorbeeld leefbaarheid en veiligheid tegen te gaan", aldus Kamp. "Wij roepen daarom gemeenten op om hier ook actief mee aan de slag te gaan."

Toekomstbestendig

De minister zegt regelgeving voortaan toekomstbestendiger te willen maken. Nu zorgt de opkomst van nieuwe intiatieven als Airbnb en Uber vaak nog voor verwarring, omdat bestaande wetgeving hier geen rekening mee houdt.

Uit onderzoek van ShareNL (pdf) in opdracht van het ministerie blijkt dat de deeleconomie een positieve impact heeft op het milieu, maar ook zorgt voor onduidelijkheid op het gebied van wetgeving. Zo vervaagt de grens tussen consument en ondernemer. Het is daardoor niet duidelijk op welk punt bijvoorbeeld een Airbnb-verhuurder moet worden gezien als commerciële onderneming.

Kamp zegt het Nederlandse voorzitterschap van de Europese Raad, in de eerste helft van 2016, te willen gebruiken om het onderwerp op de Europese agenda te zetten.