Internetprovider Ziggo hoeft geen gegevens te overhandigen van een internetpiraat die software gebruikte om bestanden illegaal via Usenet te downloaden.

Het programma van de internetgebruiker was via Google vindbaar en kon door iedereen met een internetverbinding worden bereikt. Via het programma konden zogenoemde nzb-bestanden worden gedownload, die weer leiden naar illegale Usenet-downloads.

Volgens de Stichting Brein, die opkomt voor de rechten van auteurshouders, maakte de internetgebruiker zich daarom schuldig aan het grootschalig faciliteren van auteursrechtenschending.

De rechtbank in Utrecht oordeelde (pdf) echter dat er niet is bewezen dat het programma opzettelijk voor iedereen toegankelijk was. De internetgebruiker haalde het programma ook direct offline toen daarom werd gevraagd.

Daarom hoeft internetprovider Ziggo de gegevens van de gebruiker niet te overhandigen aan Stichting Brein.

Overwinning

Toch zegt de stichting het vonnis als een overwinning te zien. De rechter houdt namelijk een eerdere uitspraak in stand waaruit bleek dat naam- en adresgegevens in principe wel moeten worden overhandigd door de provider als "voldoende aannemelijk" is dat er sprake is van opzettelijke auteursrechtenschending.

Het gaat om de uitspraak in de Lycos/Pessers-zaak, die in 2003 werd aangespannen. In dat geval moest webhoster Lycos gegevens overhandigen van een gebruiker die iemand anders had beledigd via zijn website.

"Brein is tevreden dat de rechter bevestigt dat een access provider verplicht kan zijn persoonsgegevens af te geven", schrijft de stichting op zijn website. De organisatie overweegt wel een hoger beroep, om verder te onderzoeken of het per ongeluk mogelijk maken van auteursrechteninbreuk inderdaad reden is om de persoonsgegevens niet te overhandigen.

Klanten

Ziggo spreekt de interpretatie van de auteursrechtenstichting tegen. "Het is heel simpel. Die uitspraak is gewoon een overwinning voor ons en onze klanten", zegt woordvoerder Gradus Vos. "En als het een overwinning was voor Brein, dan waren ze niet in hoger beroep gegaan."

"Er verandert helemaal niets aan de eisen die de rechter ons ooit heeft opgelegd voor het beschikbaar stellen van deze gegevens." 

Stichting Brein heeft altijd gezegd alleen achter grootschalige uploaders van illegaal materiaal aan te willen gaan, maar volgens Vos blijkt uit deze zaak dat dat niet klopt. "Als je kijkt naar deze zaak lijkt het wel of ze zich ook gaan focussen op individuën die al dan niet per ongeluk iets doen."

Stichting Brein was vrijdagochtend niet bereikbaar voor verder commentaar.

Volgens Vos zal ook in de toekomst nog steeds een gang naar de rechter nodig zijn om het overhandigen van persoonsgegevens af te dwingen. De provider is niet van plan om zonder rechterlijke tussenkomst gegevens te overhandigen als Brein of houders van auteursrechten bijvoorbeeld de naam opvragen van individuele torrent-gebruikers.

Downloaders

Onlangs maakte de Nederlandse filmdistributeur Dutch Filmworks bekend dat het achter individuele filmdownloaders aan zal gaan. Het bedrijf wil dat providers verzamelde ip-adressen omzetten in naam- en adresgegevens, zodat een schadevergoeding kan worden geëist.

Verschillende Nederlandse providers hebben gezegd hier niet aan te zullen meewerken zonder tussenkomst van de rechter. 

Donderdag schreef minister Van der Steur (Veiligheid en Justitie) ook in een brief aan de Tweede Kamer dat een rechter uiteindelijk zal moeten bepalen of persoonsgegevens in piraterijzaken moeten worden overhandigd aan houders van auteursrechten.

"Het is aan de rechter om in een voorkomend geval te toetsen of er voldoende kan worden aangetoond dat een ongeautoriseerde down- of upload is uitgevoerd door de houder van het ip-adres", aldus de minister.