De structurele problemen die bijdroegen aan de storing van de website Werk.nl van het UWV in 2013, zijn nog niet opgelost. Pogingen om deze te verhelpen lopen stuk op capaciteitsgebrek en onenigheid over de koers hierbij.

Dat meldt NRC zaterdag op basis van eigen onderzoek.

Het UWV steekt veel tijd en moeite in het onderhoud van Werk.nl. Door de manier waarop de website is opgebouwd en het feit dat het onderhoud op een technisch ouderwetse manier plaatsvindt, blijft de website echter kwetsbaar voor fouten die kunnen optreden bij aanpassingen.

De technische 'gevoeligheid’ van Werk.nl leidt er toe dat geplande verbeteringen aan de website in het gedrang komen. De stroom aan klachten van de honderdduizenden werkzoekenden die van Werk.nl afhankelijk zijn voor onder meer het aanvragen van een uitkering, wordt hierdoor alleen maar groter.

Vorderingen

Het UWV erkent dat Werk.nl nog met technische mankementen te maken heeft en dat het belangrijk is dat deze worden opgelost. Niettemin zijn volgens de uitkeringsinstantie de afgelopen tijd vorderingen gemaakt.

"Dat we met de inrichting van Werk.nl nog niet zijn waar we willen zijn is waar, maar we hebben nu wel een stabiele situatie van waaruit we verdere verbeteringen inzetten", aldus het UWV in een reactie aan NRC.

Het UWV spreekt tegen dat burgers in het algemeen ontevreden zijn over Werk.nl. Volgens de uitkeringsinstantie zijn zij juist erg tevreden over de hulp die geboden wordt bij het zoeken naar een baan. "De beschikbaarheid en gebruiksvriendelijkheid zijn bovendien sterk verbeterd."

Gewaarschuwd

Uit interne stukken blijkt dat afgelopen zomer nog een poging is ondernomen om de problemen met Werk.nl te verhelpen. Deze liep uiteindelijk spaak door onenigheid binnen de top van het UWV.

Uit het onderzoek van NRC blijkt verder dat het UWV een half jaar voor de storing in 2013 al was gewaarschuwd dat Werk.nl op instorten stond. Deze waarschuwing was afkomstig van het bedrijf dat de kwaliteit controleert van de software die het UWV gebruikt.

Een hooggeplaatste ambtenaar van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zou ook hebben aangekaart dat de uitkeringsinstantie "te weinig grip heeft op de ontwikkeling van de elektronische dienstverlening, in het bijzonder de techniek".