Het kabinet wil de mogelijkheden verruimen om potentiële terroristen op te sporen. Dat staat in de antiterrorismewetgeving die het vrijdag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. 

Openbaar Ministerie en politie kunnen straks op afstand stiekem onderzoek doen in computers van criminelen of terroristen.

Er zijn onvoldoende mogelijkheden om wachtwoorden te achterhalen, aldus het kabinet. Het ongedaan maken van versleuteling van gegevens is te moeilijk. Illegale acties van terroristische organisaties kunnen ook niet goed worden tegengegaan.

Het OM en de politie kunnen gegevens vastleggen of ontoegankelijk maken, maar ook observeren en aftappen. Alles moet wel onder strikte voorwaarden.

De plannen voorzien verder in een meldplicht, gebiedsverbod of een contactverbod wegens bepaalde verdachte gedragingen, bijvoorbeeld ,,opvallende belangstelling voor bepaalde objecten of evenementen'' van mensen die verdachte contacten hebben.

Een ander plan voorziet erin dat paspoorten en identiteitskaarten automatisch vervallen als een uitreisverbod wordt opgelegd door de minister van Veiligheid en Justitie. Verder is er een wetsvoorstel dat het mogelijk moet maken zonder voorafgaande strafrechtelijke veroordeling het Nederlanderschap in te trekken van jihadisten met een dubbele nationaliteit die in het buitenland meevechten met een terroristische organisatie.