Youtube gaat sommige videomakers juridisch beschermen tegen copyrighthouders die video's offline willen halen.

Dat heeft Google's copyright-topman Fred von Lohmann bekendgemaakt in een blogpost

Video's die volgens Youtube voldoen aan het fair use-beleid maar volgens copyrighthouders verwijderd moeten worden, blijven op de videowebsite staan. De videomakers krijgen tot 1 miljoen dollar aan rechtsbijstand, om de kwestie aan te vechten. 

Het betreft video's die volgens copyrighthouders de Amerikaanse Digital Milennium Copyright Act schenden. Op het moment gebruiken bedrijven deze wet om grote hoeveelheden aan video's te laten verwijderen van Youtube. 

Volgens Google zijn deze verwijderverzoeken niet altijd terecht, omdat sommige video's vallen onder het fair use-beleid. Deze filmpjes mogen beeld van andere partijen gebruiken, mits ze dit op een beperkte en specifieke wijze doen.

Niet alle Youtubers

Youtube gaat niet iedere Youtuber helpen bij rechtszaken tegen verwijderverzoeken. In plaats daarvan wordt een kleine groep videomakers bijgestaan, om zo misbruik van de copyrightwet aan te vechten.

Door de copyrightkwesties met de videomakers via rechtsbijstand te beslechten, hoopt Youtube dat er meer duidelijkheid ontstaat over fair use en de Amerikaanse wet. Op basis hiervan wil de videowebsite zijn beleid rond verwijderverzoeken aanpassen en aanscherpen.