DEN HAAG - Steeds meer mensen van 55 tot 64 jaar hebben een internettoegang. Was in 1998 nog maar 9 procent van deze jongere ouderen online, vorig jaar was dat percentage gestegen naar 54. Het aantal aangesloten ouderen van 65 tot 74 nam in diezelfde periode toe van 3 tot 31 procent. Het aantal internettende 75-plussers steeg van 1 tot 14 procent.

Dat blijkt uit een gezamenlijk onderzoek van Seniorweb, het Sociaal en Cultureel Planbureau en Fontys Hogescholen dat donderdag is verschenen. Ondanks de toename blijft het percentage surfende senioren achter bij dat van de 12- tot 17-jarigen (90 procent), de 25- tot 34-jarigen (78 procent) en de45- tot 54-jarigen (82 procent).

Het merendeel van de ouderen maakt geen gebruik van internet, vindt internet niet nuttig, noodzakelijk of gemakkelijk genoeg. Velen hebben een gebrekkig beeld van wat internet is, maar ook beperkingen als vergeetachtigheid of slechte ogen vormen een belemmering. Ouderen die wel internetten noemen praktische redenen als e-mailcontact met kinderen of kleinkinderen of het gevoel ,,er weer bij te horen''.