AMSTERDAM - Bijna alle Nederlandse kinderen tussen de 10 en 14 jaar hebben een mobieltje. Eén op de drie kinderen kan zich zelfs geen leven meer zonder mobieltje voorstellen. En sms'en heeft de traditionele functie van de mobiele telefoon voor hen overgenomen. Dit zijn enkele uitkomsten van het 'tweeniesonderzoek' dat IPM KidWise in opdracht van Orange heeft uitgevoerd onder kinderen van 10 tot en met 14 jaar.

Het onderzoek is in augustus uitgevoerd onder 400 kinderen. Er is onderzocht hoe zij tegen een mobiele telefoon aankijken.

"Tot nu toe hebben we ons altijd gericht op volwassenen. Dit onderzoek maakt het voor ons duidelijk, dat wij ons ook op kinderen moeten gaan richten. Samen met de ouders willen wij deze kinderen leren om bewust om te gaan met hun mobieltje. Niemand is erbij gebaat, dat jongeren in de problemen komen. Als de ouders, de kinderen zelf en de mobiele telefonieaanbieders dit samen oppakken, dan zien wij een hele goede en mooie toekomst voor de nieuwe generatie bellers", zegt Bruno Michieli van Orange.

De meeste kinderen krijgen hun eerste mobieltje als ze 9 of 10 jaar zijn. Op die leeftijd willen vooral de ouders graag dat hun kinderen bereikbaar zijn. Slechts 36 procent van de kinderen betaalt de rekening zelf, 13 procent doet het samen met de ouders, en bij 49 procent van de ondervraagden betalen de ouders de kosten van de mobiele telefoon. Naarmate de kinderen ouder worden, zie je dat kinderen vaker zelf de kosten van hun mobiel betalen.

Kinderen bellen het meeste naar hun moeder (37 procent), vooral om te vertellen waar zij zijn (31%). Vriendjes en vriendinnetjes komen op de tweede plaats (31 procent), pas op de derde plaats gevolgd door vader (11 procent). De meeste kinderen verbellen zo'n 5 -10 euro per maand.

'Grootverbruikers' zijn de meisjes op de middelbare school, zij verbellen tussen de 10 - 20 euro per maand. Op de basisschool hebben bijna alle kinderen een prepaid (97 procent). Op de middelbare school hebben wat meer jongeren een abonnement, maar ook daar heeft nog 88 procent een prepaid mobieltje.

Frietman

's Nachts zet bijna de helft zijn telefoon dan ook uit voor het slapengaan. 18 procent wil absoluut niet gestoord worden. Alleen een heel speciaal persoon mag ze wakker bellen, zoals Anky van Grunsven "om te vragen of ik voor haar paarden kan zorgen", of de frietman, want "die friet is heel lekker" of "mijn moeder, waarom, dat maakt niet zoveel uit".