8 procent van de Nederlanders is van plan om binnen twee jaar haar of zijn televisieabonnement op te zeggen, omdat er steeds meer via internet te bekijken is. 

Dat blijkt dinsdag uit een onderzoek van onderzoeksbureau Telecompaper. Nog eens 5 procent van de Nederlanders zegt te verwachten wel op een gegeven moment over te stappen van een tv-abonnement naar online kijken, maar niet binnen twee jaar.

Het percentage Nederlanders dat het tv-abonnement wil opzeggen is hiermee in een halfjaar tijd verdubbeld; in januari 2015 bedroeg dat aandeel nog 4 procent. 

Het aantal Nederlanders dat voorlopig niet van plan is het televisieabonnement op te zeggen is in de afgelopen zes maanden gedaald van 58 naar 47 procent. 

Jongeren

Het zijn met name de jongere televisiekijkers die van plan zijn hun abonnement stop te zetten. Onder de 12- tot 19-jarigen is 13 procent dit van plan, onder de twintig- tot negenentwintigjarigen 12 procent. Onder Nederlanders tussen de 30 en 39 bedraagt dat percentage 11 procent.

Slechts 5 procent van de mensen tussen 50 en 64 is van plan met kabeltelevisie te stoppen. Onder vijfenzestigplussers is vrijwel niemand dit van plan.

Daarnaast blijken mannen vaker van plan (10 procent) te zijn hun televisieabonnement stop te zetten dan vrouwen (5 procent).