DEN BOSCH - Een proef in Noord-Brabant om mobieltjes in te zetten bij het bestrijden van files, krijgt een vervolg. Het college van Gedeputeerde Staten stelt de komende twee jaar 1,7 miljoen euro beschikbaar om de proef uit te breiden tot de hele provincie. Een woordvoerster van de provincie heeft dit maandag meegedeeld.

Mobieltjes geven voortdurend hun positie door aan de centrale. Dankzij een speciaal ontworpen techniek heeft de provincie het afgelopen half jaar in de omgeving van de Efteling precies kunnen zien hoeveel auto's met inzittenden met een mobieltje rondreden en met welke snelheid. Via borden langs de weg waarschuwde de provincie vervolgens voor dreigende files.

Succes

De proef is succesvol verlopen, aldus de woordvoerster. De beschikbare informatie van de mobieltjes wordt volgens haar in het kader van de privacy-wetgeving anoniem verwerkt.

De provincie gebruikt de gegevens ook om het provinciale verkeers- en vervoersbeleid waar nodig bij te stellen. De provincie krijgt onder meer een beter zicht op structurele knelpunten en veel gebruikte sluiproutes.

Internet

De provincie wil weggebruikers vanaf volgend jaar ook via internet informeren over eventuele files en mogelijke omleidingroutes. Het college van GS wil ook andere wegbeheerders, zoals de gemeenten en Rijkswaterstaat, bij het project betrekken.