De Europese Unie en de Verenigde Staten hebben dinsdagavond na vier jaar onderhandelen een akkoord bereikt over de bescherming van persoonlijke data.

De overeenkomst heeft betrekking op alle persoonlijke gegevens, zoals namen, adressen en strafbladen, die worden uitgewisseld tussen de EU en de VS in het kader van strafrechterlijk onderzoek en terrorisme. 

Wanneer het akkoord in werking treedt zullen Europeanen dezelfde rechtsmiddelen krijgen als Amerikanen wanneer hun privacyrechten worden geschonden. Nu hebben Europeanen dat nog niet in de Verenigde Staten, terwijl Amerikanen wel over die rechten beschikken wanneer hun privacy wordt geschonden op Europees grondgebied. 

Eurocommissaris Věra Jourová (Justitie, Consumentenrechten en Gendergelijkheid) noemt het akkoord een "belangrijke stap" om het vertrouwen tussen de VS en de EU op het gebied van datastromen te herstellen. 

Hoewel de Europeanen en de Amerikanen het nu eens zijn over de tekst van de overeenkomst, zal het Europees Parlement pas akkoord gaan wanneer de noodzakelijke wetgeving ook door het Amerikaanse congres is doorgevoerd.