Een aantal grote techbedrijven, waaronder Microsoft, Google en Facebook, kunnen dankzij een lijst van de Internet Watch Foundation (IWF) sneller kinderporno verwijderen van hun websites. 

Dat maakt de stichting maandag bekend. 

Die lijst bevat zogegenoemde 'hashes', een soort digitale vingerafdrukken waarmee bij het IWF bekende afbeeldingen van kinderporno geïdentificeerd kunnen worden.

Door gebruik te maken van de lijst kunnen bedrijven sneller dergelijke foto's weer van hun diensten verwijderen, of ze preventief weren. 

Het gaat dan wel enkel om afbeeldingen die in een eerder stadium door IWF zijn aangemerkt als kinderporno en vervolgens officieel van een hash zijn voorzien. Door dit te doen bij alle afbeeldingen die het vanaf heden aantreft op offline te halen websites, moet de lijst per dag "significant uitgebreid" worden. 

De nauwere samenwerking omvat naast Microsoft, Google en Facebook ook Twitter en Yahoo. De vijf Amerikaanse techgiganten zijn alle lid van IWF en zijn als eerste met de lijst gaan werken. Daarna volgen de overige leden van de stichting.