Ruim 95 procent van de vergeetverzoeken die Google ontvangt, heeft betrekking op de privésfeer van aanvragers.

Dat meldt The Guardian op basis van verborgen informatie die het in de broncode van Googles transparantierapport vond. 

Daarin rapporteert de Amerikaanse zoekgigant geregeld over het aantal verwijderverzoeken dat het ontvangt als gevolg van het Europese recht om vergeten te worden. Het bedrijf vermeldt daarbij alleen hoeveel url's van het verzochte totaal uiteindelijk ook verwijderd zijn. Dat doet het ook per land. 

Privésfeer

De broncode van een oude versie van het rapport toont echter specifiekere data. Daaruit blijkt dat 95,6 procent van de tussen 29 mei 2014 en 23 maart 2015 ingediende verwijderverzoeken betrekking had op de privésfeer. Het ging in totaal om 218.320 verzoeken, waarvan 48 procent is ingewilligd. 

Dat percentage ligt bij de andere categorieën veel lager. Zo werd in het geval van Google-zoekresultaten over ernstige misdaden slechts in 18 procent van de gevallen gehoor gegeven aan verwijderverzoeken. 

Nederland

In Nederland is het aandeel van vergeetverzoeken in de privésfeer nog groter: 98,1 procent van het totaal. Sinds dat Google begonnen is met het accepteren van verwijderverzoeken tot aan 23 maart, zijn er slechts 79 Nederlandse verzoeken geweest waarbij politieke belangen een rol speelden. Daarvan zijn er 48 sowieso al afgekeurd. In het geval van ernstige misdrijven werden 40 van de 60 verzoeken afgewezen.

Google laat tegenover The Guardian weten dat de aanvullende cijfers inderdaad van het bedrijf afkomstig zijn, maar dat ze niet betrouwbaar genoeg zouden zijn geweest om officieel op te nemen in het transparantierapport.

De meest recente officiële data laat zien dat Google in ruim een jaar tijd 283.276 verwijderverzoeken heeft ontvangen, met betrekking tot 103.182 url's. Daarvan is 41,3 procent uiteindelijk daadwerkelijk verwijderd. Vanuit Nederland zijn tot op heden 16.940 verzoeken gekomen.