Diverse grote webwinkels hebben hun volledige aanbod of een deel van hun producten van vergelijkingssite Beslist.nl gehaald. De bedrijven zijn ontevreden over de hoge kosten.

In ieder geval elektronicawebwinkel Alternate.nl en Mediamarkt zijn niet meer op Beslist.nl te vinden. Bol.com heeft ruim de helft van de producten verwijderd.

De acties zijn het gevolg van ontevredenheid over het verdienmodel van Beslist.nl. Dergelijke vergelijkers vragen een vergoeding aan bedrijven als zij voor verkeer naar de webwinkel zorgen.

Voorheen rekende Beslist.nl altijd een klein bedrag per doorklikkende bezoeker, cost per click genoemd. Eind 2014 kondigde Beslist.nl een nieuw verdienmodel aan waarbij webwinkels een hoger bedrag moesten betalen per gebruiker die iets afrekende: cost per sale.

Na verzet keerde Beslist.nl dat besluit deels terug en laat het webwinkels kiezen tussen cost per click en cost per sale.

Kosten verdubbeld

Alternate.nl laat aan Emerce weten dat de kosten echter verdubbeld zijn en dat het niet meer rendabel is om op Beslist.nl te adverteren. Bol.com bevestigt tegenover NU.nl dat twee miljoen producten, ongeveer de helft van het aanbod, van Beslist.nl gehaald is.

"Door de wijzigingen in het model van Beslist.nl worden de kosten per click voor meerdere artikelen te hoog. Wij wegen dan ook bij ieder artikel af of het vertonen op Beslist.nl nog wel toegevoegde waarde biedt", aldus het bedrijf.

"Wij doen er alles aan om de prijzen voor onze klanten zo laag mogelijk te houden, dure clicks dragen daar niet aan bij. Als meerdere partijen hun artikelen verwijderen zal van een goede vergelijking voor klanten geen sprake meer zijn", stelt de woordvoerder.

Excessieve prijsverhogingen 

Mediamarkt laat aan NU.nl weten helemaal gestopt te zijn met het tonen van producten in de vergelijker van Beslist.nl. Het bedrijf stelt dat er "excessieve prijsverhogingen" zijn doorgevoerd. 

"Dit is voor ons niet meer rekenbaar en wenselijk", aldus een woordvoerder. 

Coolblue, dat eerder ook in verzet kwam tegen het nieuwe verdienmodel, laat desgevraagd weten niet te willen reageren.

Ook Beslist.nl zelf was niet bereikbaar voor commentaar.