De bewaarplicht zoals die in België in de wet staat opgenomen, is in strijd met zowel de Belgische grondwet als de Europese richtlijnen. 

Dat oordeelde het Belgische Grondwettelijk Hof donderdag.

De wet waarin deze zogeheten dataretentierichtlijn staat opgenomen, moet in zijn geheel worden vernietigd. Het hof beroept zich daarbij op dezelfde redenen als het Europese Hof van Justitie, dat de bewaarplicht in april van 2014 al op Europees niveau ongeldig verklaarde.

De Belgische wetgever heeft volgens het Grondwettelijk Hof "de grenzen overschreden die worden opgelegd door de eerbiediging van het evenredigheidsbeginsel", zo luidt het arrest. 

Europese richtlijnen

De wet waarin de Belgische bewaarplicht staat vastgelegd is sinds 2013 van kracht en was gebaseerd op de inmiddels nietig verklaarde Europese richtlijnen uit 2006. Hierin stond vastgelegd dat telecomproviders de metadata van onder meer gevoerde telefoongesprekken een jaar moeten bewaren.

De Morgen meldt dat de Belgische wetgeving zal moeten worden herzien nu de huidige wet nietig is verklaard. De Nederlandse bewaarplicht werd in maart van dit jaar al geschrapt.