Van de 393 websites van Nederlandse gemeenten zijn er slechts 26 die voor iedereen toegankelijk zijn, bijvoorbeeld voor mensen die niet goed kunnen zien of horen of geen muis kunnen gebruiken.

Dat blijkt uit een onderzoek van stichting Drempelvrij. Door het decentralisatiebeleid zijn veel overheidstaken bij gemeenten gelegd, waaronder digitale dienstverlening.

Vanaf 1 januari van dit jaar moeten overheidswebsites voldoen aan de internationale normen voor toegankelijkheid. Een toegankelijke website kan door iedereen worden gebruikt - ook door mensen met een beperking.

Onder deze groep vallen naast mensen die niet goed kunnen zien of horen en geen muis kunnen gebruiken ook personen die moeite hebben met ingewikkelde teksten. 

Zo is het voor gemeentenwebsites belangrijk om bij afbeeldingen een tekstueel alternatief te tonen, een duidelijke zoekbalk te hebben en over voldoende kleurcontrast te beschikken.

Tilburg

Van de 26 gemeentewebsites, dat een aandeel van 7 procent van het totaal vormt, zijn het met name de kleine gemeenten die goed scoren: het gemiddelde aantal inwoners bedraagt 36.000. 

60 procent van de gemeentewebsites had een verklaring voor het ontbreken van de toegankelijkheid van de website. De overige 33 procent had geen verklaring.

Tilburg is de enige grote gemeente uit de top twintig van grootste gemeenten die goed scoort.