De Europese Commissie wil één digitale Europese markt creëren waardoor webwinkelen in andere landen, het afsluiten van een abonnement bij een willekeurige Europese provider en het verkrijgen van toegang tot meer films en muziek eenvoudiger moet worden

Dat blijkt uit een plan dat  eurocommissarissen Günther Oettinger en Andrus Ansip woensdag presenteerden. Het plan voor één digitale markt moet 415 miljard euro aan extra groei opleveren.

In het voorstel pleiten Oettinger en Ansip voor uniforme regels en infrastructuren voor de digitale economie. De groei van de digitale markt wordt volgens hen tegengehouden door een wildgroei aan nationale regels en beleid.

De digitale Europese markt moet gebouwd worden op drie pilaren: Betere toegang tot online producten en diensten in heel Europa, het stimuleren van de ontwikkeling van digitale netwerken en diensten en de Europese digitale economie maximaal laten groeien.

Webwinkelen

Zo wil de Europese Commissie dat het voor burgers eenvoudig wordt online goederen te bestellen bij webwinkels in alle Europese landen. Daarvoor zouden regels rond bijvoorbeeld bezorging en labels gelijkgetrokken moeten worden. 

Bovendien moeten de kosten van bezorgen in geheel Europa omlaag, menen de Eurocomissarissen. Ook moet oplichting sneller worden opgespoord. Nu werken Europese toezichthouders nog te vaak langs elkaar.

Copyright

Daarnaast stelt de Europese Commissie voor om copyright op Europees niveau te gaan regelen. Nu is het zo dat een Nederlandse gebruiker van bijvoorbeeld Netflix de dienst in Spanje niet kan gebruiken omdat het bedrijf daar nog geen rechten heeft.

Nu moeten bedrijven bijvoorbeeld filmrechten nog per land regelen waardoor het aanbod in Nederland anders kan zijn dan dat in Frankrijk.

Bovendien rekenen sommige bedrijven hogere kosten voor producten of diensten voor inwoners van andere Europese landen, of worden diensten en sites helemaal geblokkeerd voor buitenlandse gebruikers. Dat is vaak onterecht, menen Oettinger en Ansip. 

Telecommarkt

Ook moet er op termijn één Europese telecommarkt ontstaan. Er wordt in Europa al gepraat over het invoeren van netneutraliteit en het afschaffen van roamingkosten, waardoor bellen, sms’en en mobiel internet in het buitenland een stuk duurder is dan in het thuisland. Die onderhandelingen voorlopen echter zeer stroef.

De Europese Commissie wil de onderhandelingen wel afwachten, maar waar nodig het beleid verder aanscherpen. Uiteindelijk zouden Europese burgers overal hetzelfde moeten betalen voor mobiel of vast internet en andere telecomdiensten. Providers zouden bovendien eenvoudiger Europees moeten kunnen opereren.

Dat moet er ook voor zorgen dat de internetsnelheid in afgelegen gebieden omhoog gaat.

Macht

In het plan staat ook een voorstel om de macht van sommige internetbedrijven te monitoren en aan te pakken. Nu vallen sommige internetaanbieders niet onder dezelfde regels als traditionele concurrenten.

Uber negeert in sommige landen bijvoorbeeld de taxiwet en Skype hoeft zich voor internetbellen niet aan dezelfde regels te houden als telecomaanbieders. De EU wil dat alle bedrijven dezelfde eisen krijgen en daardoor transparanter zijn over hun werkwijze, voorwaarden en prijzen.

Ook wordt machtsmisbruik nog even kort genoemd. Google wordt sinds vorige maand officieel door Europa onderzocht omdat het zijn eigen diensten zou voortrekken.

De Europese Commissie nodigt het Europees Parlement en de Europese Raad op aan de slag te gaan met te voorstellen en deze te steunen. Alle voorstellen moeten volgens de huidige planning uiterlijk in 2016 ingediend worden.

Reactie D66

"Ik steun het ontwikkelen van de digitale interne markt volledig, maar vrees dat de lidstaten de voorstellen zullen afzwakken en dat zij niet bereid zijn de veranderingen in gang te zetten die we zo hard nodig hebben in Europa", aldus Europarlementariër Marietje Schaake (D66) in een reactie.

"Als het ambitie- en daadkrachtsniveau zo laag blijven wordt het een vrijwel onmogelijk politiek proces." Schaake stelt met de Commissie te gaan samenwerken om meer aandacht te krijgen voor het publieke belang van een open internet.

Reactie CDA

Het CDA in het Europees Parlement is van mening dat het pakket "de ambitie en daadkracht mist die nodig zijn om de vastgelopen onderhandelingen, voor bijvoorbeeld de dataprotectie richtlijn en het afschaffen van de roamingtarieven, uit het slop te trekken".

CDA-delegatieleidster Esther de Lange: "De grote uitdagingen, zoals de herziening van de auteursrechten en het komen tot een Europese netneutraliteit, zijn bekend. In plaats van intentieverklaringen hebben we nu concrete voorstellen nodig voor het tegengaan van geo-blocking en het borgen van een open en eerlijk internet."