Den Haag krijgt een internationaal secretariaat voor cyberveiligheid. De lancering wordt donderdag verwacht op de cybertop die in de hofstad wordt gehouden.

Het streven is een wereldwijd platform van de grond te krijgen waar kennis en ervaring op dit gebied kunnen worden gedeeld.

Het gaat dan behalve om cyberveiligheid ook om cybercriminaliteit, gegevensbescherming en de manier waarop de overheid via digitale kanalen met de burger communiceert.

''Daar hoort een secretariaat bij dat landen en bedrijven aan elkaar koppelt en bemiddelt’’, aldus een woordvoerster van het ministerie van Buitenlandse Zaken. ''Het initiatief ligt bij de landen en bedrijven zelf.''

Vooral landen met onvoldoende kennis van bepaalde cybergebieden profiteren van de kennis en expertise van landen en ondernemingen die daar wel over beschikken. Maar ook de 'donorlanden’ hebben er baat bij omdat cyberveiligheid weinig grenzen kent.

Hoeveel mensen er op het zogeheten Global Forum on Cyber Expertise komen te werken is nog onbekend. Maar het wordt vanwege de ondersteunende functie ''geen groot bureau’’, aldus de woordvoerster.