Apparatuur in een groot aantal Nederlandse ziekenhuizen heeft ooit te maken gehad met besmettingen van computervirussen. 

Dat blijkt uit een onderzoek van Deloitte, schrijft de Volkskrant

Volgens de onderzoekers zijn er geen aanwijzingen dat het gaat om gerichte aanvallen. Apparatuur zou per ongeluk besmet raken, bijvoorbeeld door gebruik van geïnfecteerde usb-sticks. Ook zou de gezondheid van patiënten niet in gevaar geweest zijn. 

Omdat steeds meer apparatuur ook online toepassingen kent, neemt de kans op besmettingen met virussen toe. Uit het onderzoek bleek dat onder andere MRI-scanners en hartbewakingsapparaten besmet raakten. De betrouwbaarheid en het functioneren van de apparatuur zouden geschaad kunnen worden door virussen. De kans op ontregeling van medische apparatuur door virussen is volgens Deloitte echter kleiner. 

In totaal onderzocht het bureau zeventien Nederlandse ziekenhuizen. Bij de helft van de ziekenhuizen was er sprake van besmettingen. Driekwart van de ondervraagde ziekenhuizen gaf aan geen actief beveiligingsbeleid te hebben voor medische apparatuur.