Verschillende privacygroepen willen dat minister Ard van der Steur (Justitie) alle wetvoorstellen die een mogelijke inbreuk op de privacy betekenen voorlopig opschort. Eerst moet hij een visie rond privacybescherming opstellen.

De organisaties, waaronder Bits of Freedom, Amnesty Nederland, de Nederlandse Verenigingen van Journalisten en Strafechtadvocaten en internetprovider BIT, doen hun oproep donderdag in een open brief aan de minister. Ook verschillende hoogleraren informatierecht hebben de brief ondertekend. 

"Technologische ontwikkelingen maken maatregelen mogelijk die tot voor kort door natuurlijke drempels onuitvoerbaar waren", staat in de brief. "Het gevolg is dat voor een reeks legitieme doeleinden steeds vaker middelen worden voorgesteld die niet voldoen aan onze rechtsstatelijke uitgangspunten. Hier is nooit een fundamentele discussie over gevoerd."

Met de oproep richten de organisaties zich onder meer op het voorstel voor een nieuwe bewaarplicht, die providers opnieuw zou verplichten om gegevens over internet- en telefoonverkeer van al hun klanten te bewaren, zodat opsporingsdiensten deze kunnen inzien.

Ook willen de ondertekenaars dat het kabinet een pas op de plaats maakt voordat een besluit wordt genomen over het automatisch vastleggen van kentekengegevens, de nieuwe hackbevoegdheid voor de politie in de Wet computercriminaliteit en de wetsvoorstellen rond bronbescherming in de journalistiek.

"Totdat de visie is vastgesteld en het debat heeft plaatsgevonden, zouden wetsvoorstellen die raken aan dit probleem niet behandeld moeten worden", aldus de brief. Het ministerie heeft hier nog niet op gereageerd.